Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
28 December 2022
privind aprobarea strategiei anuale de achiziții pe anul 2023 a UAT Oraș Chitila
28 December 2022
privind prelungirea contractului de concesiune pentru terenuri-categoria de folosință pășune nr.17/2013, aprobat conform HCL 2/2013
28 December 2022
privind aprobarea rectificării bugetare a Orașului Chitila pe anul 2022
28 December 2022
privind premierea sportivilor, membrii secției de Karate și Scrimă din cadrul Clubului Sportiv Chitila, pentru rezultate deosebite obținute la Campionatele internaționale și naționale în anul 2022
28 December 2022
privind modificarea organigramei, a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului Chitila și al Clubului Sportiv Chitila - persoană juridică de drept public, aflată în subordinea Consiliului Local al Orașului Chitila
28 December 2022
privind desemnarea membrilor Consiliului Local Chitila în vederea constituirii comisiei de evaluare performanțe profesionale Secretar General pentru anul 2022