Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
20 June 2023
privind aprobare denumire arteră stradală, respectiv INTRAREA DACIA, pentru D.E 151/1, imobil evidențiat în inventarul bunurilor domeniului public al UAT oraș Chitila la poziția 183
20 June 2023
privind aprobare vânzare directă beneficiar Legea 15/2003 și raport evaluare pentru imobilul - teren - proprietatea oraș Chitila, în suprafață de 367 mp aferent locuinței din strada Troiței nr. 29
20 June 2023
privind desemnare reprezentant al Consiliului local în vederea diseminării informațiilor referitoare la programul ,,Construim Europa împreună cu autoritățile locale,,
20 June 2023
privind APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „Consolitare, conversie pod în teaj, reabilitare și modernizare Casa de Cultură – Tudor Arghezi”
28 June 2023
privind aprobarea Protocolului de cooperare între UAT oraș Chitila și Spitalul Universitar de Urgență București privind operaționalizarea imobilului Centru Medical Chitila – Ambulatoriu integrat S.U.U.B
28 June 2023
privind prelungirea dării în folosință gratuită către societatea ECOTRANS SCTM SRL, operator de transport public regional, a terenului în suprafață de 1500mp, situat în oraș Chitila, șos. Banatului, nr.2