Transparenta - Transparenta Veniturilor

TRANSPARENȚA VENITURILOR

Transparenta veniturilor salariale

(1) Toate autoritatile si institutiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) si (3) din Legea 153/2017 vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile sau institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice, cuprinzand urmatoarele:

a) salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz;

b) tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora;

c) valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acestora;

d) valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acesteia;

e) orice alte drepturi in bani si/sau in natura, daca este cazul, precum si baza legala a acordarii acestora;

f) orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial, precum si baza legala a acestora.

Lista Hotarari Consiliu Local Cards