Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
29 September 2023
privind atribuirea temporară, în folosință gratuită, a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Orașului Chitila pentru amplasare vatră stupină
29 September 2023
privind aprobarea încheierii unui parteneriat între CS Chitila și UAT Chitila pentru depunerea proiectuilui ”Cultură în culori: transformarea CS Chitila prin artă murală”
29 September 2023
privind acord transmitere drept de folosință acordat beneficiarului Legii 15/2003
29 September 2023
privind vânzare directă teren 348 mp T42, lot 45, către beneficiar Legea 15/2003-
29 September 2023
privind acordul Consiliului Local referitor la transmiterea drepturilor și obligațiilor din contractul de vânzare-cumpărare, încheiate cu beneficiari ai Legii 15/2003
29 September 2023
aprobare PUD - extindere și supraetajare construcție existentă parter corp C1, rezultând imobil cu rh max. SP+P+1E cu funcțiunea de locuință, împrejmuire și utilități - str. Garofiței, n.r. 31, n.c. 53829