Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
09 February 2024
privind Bugetul Local al orașului Chitila pe anul 2024
21 February 2024
privind aprobarea Listei cu solicitanții care au acces la locuințe destinate închirierii construite prin ANL și a Listei cu solicitanții care nu au acces la locuințe destinate închirierii construite prin ANL
30 January 2024
privind aprobarea realizării obiectivului de investitii, fișei-studiu de soluție și indicatorilor tehbico-economici pentru obiectivul de investiții „Devierea rețelei electrice de distribuție a energiei electrice” pe Șos. Banatului, Chitila
30 January 2024
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “CONSOLIDARE, REABILITARE, REAMENAJARE DISPENSAR UMAN. REFUNCTIONALIZARE POD”, situat in Sos. Banatului, nr. 70D, Chitila
30 January 2024
privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I-și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”AMENAJARE ȘI MODERNIZARE ȘOSEAUA BANATULUI, SECTOR DN7KM 1 1+529-KM 14+356, ORAȘ CHITILA, JUDEȚUL ILFOV”
25 January 2024
privind actualizarea elementelor de identificare ale unor imobile, cuprinse în inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Orașului Chitila și evidențiate în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2021