Meniu Administratie - Consiliul Local

Consiliu Local

CONSILIUL LOCAL

Meniu Carduri Consiliu
Poza hotarari

Hotărâri


Hotararile consiliului local – Acte administrative cu caracter individual sau normativ

Poza consilieri

Consilieri


Consilierii locali decid asupra celor mai importante lucruri de interes public dintr-o localitate, conform legii Administrației Publice Locale nr. 215/2001 care stabilește atribuțiile consiliilor locale