Administratie - Autorizații de Construire

AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

Autorizația de construire/desființare este actul de autoritate al administrației publice locale - județene, municipale, orășenești sau comunale, în baza căruia se pot executa lucrări de construcții (potrivit prevederilor art. 2 din Lege) și pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea obiectivelor de investiții, respectiv pentru dezafectarea construcțiilor și amenajărilor.

Lista Autorizații de Construire
29 December 2023
AUTORIZATII DE CONSTRUIRE ELIBERATE IN LUNA DECEMBRIE 2023
30 November 2023
AUTORIZATII DE CONSTRUIRE ELIBERATE IN LUNA NOIEMBRIE 2023
31 October 2023
AUTORIZATII DE CONSTRUIRE ELIBERATE IN LUNA OCTOMBRIE 2023
29 September 2023
AUTORIZATII DE CONSTRUIRE ELIBERATE IN LUNA SEPTEMBRIE 2023
31 August 2023
AUTORIZATII DE CONSTRUIRE ELIBERATE IN LUNA AUGUST 2023
31 July 2023
AUTORIZATII DE CONSTRUIRE ELIBERATE IN LUNA IULIE 2023