Administratie - Autorizații de Construire

AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

Autorizația de construire/desființare este actul de autoritate al administrației publice locale - județene, municipale, orășenești sau comunale, în baza căruia se pot executa lucrări de construcții (potrivit prevederilor art. 2 din Lege) și pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea obiectivelor de investiții, respectiv pentru dezafectarea construcțiilor și amenajărilor.

Lista Autorizații de Construire
30 January 2023
Autorizații de construire IANUARIE 2023
30 December 2022
Autorizații de construire DECEMBRIE 2023
29 April 2022
Autorizații de construire APRILIE 2022
31 March 2022
Autorizații de construire MARTIE 2022
28 February 2022
Autorizații de construire FEBRUARIE 2022
31 January 2022
Autorizații de construire IANUARIE 2022