Anunț 30705/2033/27.12.2023 procedura de consultare publică

Anunț 30705/2033/27.12.2023 procedura de consultare publică

ANUNȚ

Orașul Chitila, cu sediul administrativ în str. Ion Olteanu nr. 6, Orașul Chitila, Județul Ilfov inițiază procedura de  consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la proiectul Hotărârii Consiliului Local Chitila privind aprobarea Regulamentului de salubrizare pentru activitatea de sortare a deșeurilor și Studiului oportunitate și fundamentare pentru delegarea activității de sortare a deșeurilor .

Se stabilește ca dată limită pentru consultare publică ziua de 29.01.2024, ora 14,00.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la sediul Primăriei Orașului Chitila din str. Ion Olteanu nr. 6, Orașul Chitila, Județul Ilfov, Serviciul Management Local- în atenția domnului Cristian Dincă sau pe adresa de email: primar@primariachitila.ro.

Atașat prezentei publicăm Regulamentul de salubrizare pentru activitatea de sortare a deșeurilor și Studiul oportunitate și fundamentare pentru delegarea activității de sortare a deșeurilor.

 

Anunț.pdf Studiu de oportunitate și fundamentare Regulamentul serviciului de salubrizare al UAT Chitila