Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
14 December 2022
privind aprobarea acordării “Diplomei de onoare” și plata unui premiu pentru familiile care aniversează 50, respectiv 60 de ani de la căsătorie
14 December 2022
privind aprobarea rectificării bugetare a Orașului Chitila pe anul 2022
14 December 2022
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul IV 2022
14 December 2022
privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, modificată prin 168
14 December 2022
privind anularea creanțelor fiscale aflate în sold la data de 31 decembrie 2022 mai mici sau egale cu suma de 40 lei
14 December 2022
privind delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza UAT membre ale ADIGIDI