Am finalizat alte două proiecte cu fonduri europene

Am finalizat alte două proiecte cu fonduri europene

Primăria Orașul Chitila, în parteneriat cu Comuna Mogoșoaia, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul “Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străulești – Mogoșoaia – Buftea” (cod MySMIS 124201 și 124202), proiecte finanţate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3  –Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea  mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Contractele de finanțare încheiate cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar, sunt în valoare de 32.255.505,74 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 27.023.060,71 lei, după cum urmează:

  • 22.059.641,38 lei cofinanțarea din Fondul  European de Dezvoltare Regională
  •  4.963.419,33 lei contribuția de la Bugetul de Stat

 

Implementarea proiectelor în orașul Chitila, județul Ilfov, s-a realizat pe o perioadă de 70 de luni, între 01.03.2018 și 31.12.2023.

 

Orașul Chitila și Comuna Mogoșoaia și-au propus să se asigure că persoanele cu dizabilități și persoanele cu mobilitate redusă pot participa efectiv şi deplin la viaţa socială şi publică, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

În acest sens, prin proiectul Linie de transport public cu emisii zero pe ruta Străuleşti-Mogoşoaia-Buftea din cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020  au fost achiziționate autobuze electrice noi.

 Prin investițiile realizate în transportul public de călători, continuă preocuparea pentru asigurarea unor servicii publice de calitate care presupune adoptarea unor măsuri concrete pentru adaptarea mediului fizic într-o manieră incluzivă şi accesibilă tuturor beneficiarilor serviciilor de transport public de călători.

Specificațiile și dotările autobuzelor electrice înglobează aspecte corelate direct cu îndeplinirea principiul egalității de șanse și tratament integrat la nivelul furnizării serviciilor publice de transport pentru călători care să permită persoanelor cu mobilitate redusă să se bucure și să își exercite în condiții de egalitate cu ceilalți, toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului.