Dotări de ultimă generație în grădinițe și școli din Chitila prin proiectul „EduTech Chitila: Un mediu educativ modern”

Dotări de ultimă generație în grădinițe și școli din Chitila prin proiectul „EduTech Chitila: Un mediu educativ modern”

Articol de presă

Dotări de ultimă generație în grădinițe și școli din Chitila prin proiectul „EduTech Chitila: Un mediu educativ modern

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

 

În Chitila a început livrarea mobilierului școlar și a echipamentelor IT achiziționate pentru unități de învățământ preuniversitar prin proiectul „EduTech Chitila: Un mediu educativ modern, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), C15: Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversita, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ și Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare

Început la 25 august 2023, proiectul are dată de finalizare 31.12.2024.

 

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Prof. Ion Vișoiu” (pentru structurile din Șos. Banatului, nr. 75, Str. Școlii, nr. 36-38 și Str.Troiței, nr 59) și a Grădiniței „Voinicel” (pentru structurile din Intrarea Căminului, nr. 1A, Șos. Banatului, nr. 98A, Str. Ion Olteanu, nr. 2, Str. Școlii, nr. 36 și Str. Panduri, nr.4) din Orașul Chitila, județul Ilfov, în vederea creșterii capacității de reziliență a sistemului educațional, prin dotarea unităților de învățământ școlare și preșcolare cu echipamente de ultimă generație, mobilier și materiale didactice.

Scopul proiectului este de a moderniza infrastructura educațională orașului Chitila, Jud. Ilfov, în vederea îmbunătățirii procesului educațional și a creșterii calității acestuia.

Prin implementarea acestui proiect, Primăria Orașului Chitila urmărește să doteze unitățile de învățământ cu echipamente de ultimă generație pentru a crea un mediu educațional modern și incluziv.

Pe de o parte, se are în vedere creșterea performanțelor școlare ale elevilor și preșcolarilor, iar pe de altă parte, crearea unui mediu de învățare mai plăcut și cu funcționalități performante.

Prin proiect sunt dotate cu echipamente TIC și licențe software 65 de săli de clasă, iar în 41 de săli de clasă se montează mobilier nou; de asemenea, se livrează materiale didactice adecvate procesului  educațional.

Totodată, se înființează si se dotează un laborator de informatică de nivel preșcolar cu echipamente digitale și la nivel școlar se dotează cu echipamente noi un laborator de informatică existent.

 

Proiectul include și înființarea și dotarea unui laborator școlar multidisciplinar de științe (chimie și biologie) cu echipamente digitale și  mobilier,  a unui cabinet fonic școlar cu mobilier și materiale didactice specifice, a unui cabinet școlar multifuncțional de asistență psihopedagogică și logopedie cu echipamente tehnologice, mobilier și materiale didactice și dotarea unei săli de sport cu echipamente TIC și materiale didactice.

 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.322.581,35 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) este 1.951.749,05 lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este 370.832,30 lei.

 

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

 

images.png